Warsztaty naukowe

Ostatnio nasze dzieciaki uczestniczyły w warsztatach pt. „ sztuczny śnieg” mogły same wykonać swój własny kolorowy sztuczny śnieg pomimo że za oknami mamy piękną złotą jesień.

Dzieciaki z wielkim zaciekawieniem słuchały poleceń i wskazówek, sprawiło im to ogromną radość.

Zdjęcia z galerii

Odsłony: 127