Pani Kasia i Pani Ania z grupy II ogłosiły przedszkolny konkurs plastyczny „Dbamy o Ziemię”. Również dzieci z grupy IV aktywnie włączyły się w konkurs wykonując prace plastyczne różnymi technikami.

Grupa IV Konkurs plastyczny