Bezpieczna droga do przedszkola

Żabki poznają zasady ruchu drogowego oraz bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
Dzieci wykonały pracę plastyczną sygnalizatora świetlnego, znając już znaczenie każdego koloru. Uczestniczyły w zabawach ruchowych dotyczących bezpieczeństwa.  Poznały pracę policjanta, strażak oraz ratownika. Brały udział w odgrywaniu scenek z użyciem poznanych numerów alarmowych, utrwalając znajomość własnego adresu.

wizytówki żabek

W pierwszym tygodniu września dzieci z grupy żabek, wykonały pracę plastyczną „Żabka” oraz brały udział w zabawach ruchowych mających na celu integrację przedszkolaków. Na zakończenie tygodnia, każdy ozdabiał wizytówkę ze swoim imieniem według własnego pomysłu.