plakat kiermasz

Podsumowanie Akcji „Góra Grosza”

Podsumowanie Akcji „Góra Grosza”- XXI edycji w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Jaworzu

Jak co roku nasze przedszkole brało udział w szczytnej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom. Polegała ona na zbiórce drobnych monet   w placówkach oświatowych na terenie całego kraju, które później zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom,  wychowujących się poza swoją rodziną, tj. w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

DRODZY RODZICE,

zwracamy się z gorącą prośbą  o przekazanie 1% podatku na naszego przedszkolaka Ksawerego, który potrzebuje wsparcia. Nasz przedszkolak zmaga się z padaczką oraz mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu połowicznego lewostronnego. Tylko rehabilitacja daje szansę Ksaweremu na samodzielność! Dlatego bardzo prosimy o pomoc dla naszego przedszkolaka.

Za okazane dobre serce serdecznie dziękujemy.        serduszkoserduszkoserduszko

Ksawery 1 1

Ksawery 1 2

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 12.05.2021r. do 28.05.2021r., trwają zapisy na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 1 w Jaworzu na miesiąc Lipiec 2021

Przypominamy, że dyżur wakacyjny organizowany jest TYLKO DLA TYCH DZIECI, KTÓRYCH  RODZICE (OBOJE) PRACUJĄ W LIPCU tego roku.

Zgłoszenia dzieci mogą odbywać się telefonicznie lub osobiście w kancelarii przedszkola, zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanych z trwającą epidemią.

Odpowiednie dokumenty są do pobrania :

Deklaracja opieka wakacyjna

Oświadczenie rodziców

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Kierując się ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 20 stycznia 2020r. informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych będzie się odbywać  w terminie: od dnia 15.02.2021r. do 05.03.2021r. Wypełnione dokumenty należy złożyć  w podanym terminie w  przedszkolu.

Wnioski i deklaracje prosimy pobrać ze strony internetowej przedszkola i już wypełnione dostarczyć do placówki.

Wnioski pobierają rodzice ,którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do przedszkola; deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego pobierają rodzice ,których dzieci już uczęszczają do przedszkola.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią formularzy.

 

Zarządzenia  do pobrania

Zarządzenie Wójta Gminy Jaworze - w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021-2022

Zarządzenie Wójta Gminy Jaworze w sprawie wzoru wniosku zgłoszenia do przedszkola

Zarządzenie Nr 2-2021 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr1 w Jaworzu

Formularze do pobrania

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2021- 2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu 2021-2022