Podsumowanie Akcji „Góra Grosza”

Podsumowanie Akcji „Góra Grosza”- XXI edycji w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Jaworzu

Jak co roku nasze przedszkole brało udział w szczytnej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom. Polegała ona na zbiórce drobnych monet   w placówkach oświatowych na terenie całego kraju, które później zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom,  wychowujących się poza swoją rodziną, tj. w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Podczas akcji w każdej  z grup Panie przygotowały specjalne pojemniki, do których można było wrzucać przyniesione przez dzieci monety. Przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami czynnie włączyli się w akcję, wypełniając pojemniki po same brzegi.

Za wielki sukces dzieci oraz ich opiekunów należy uznać uzbieraną kwotę w wysokości 361 zł i 47 groszy. Zebrane fundusze zostały przekazane Towarzystwu „Nasz Dom” za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za akcję Góra Grosza odpowiedzialna była Pani Katarzyna Dwornik – Rychta.