KIERUJĄC SIĘ  ZARZĄDZENIEM NR 7/2022 WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

 Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych odbywać  się będzie w terminie: od dnia 14.02.2022 r. do dnia  04.03.2022 r.  

Wypełnione dokumenty należy złożyć w podanym terminie w  przedszkolu.

Wnioski i deklaracje prosimy pobrać ze strony internetowej przedszkola i już wypełnione dostarczyć do placówki.

Wnioski pobierają rodzice ,którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do przedszkola; deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego pobierają rodzice ,których dzieci już uczęszczają do przedszkola.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią formularzy,

Formularze do pobrania

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022- 2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu 2022-2023

Zarządzenia  do pobrania

Zarządzenie Wójta Gminy Jaworze - w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022-2023