Przedszkole nr1 Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

KIERUJĄC SIĘ  ZARZĄDZENIEM NR 11/2023 WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),

informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych odbywać  się będzie w terminie rekrutacyjnym  od dnia 13.02.2023 r. do dnia  03.03.2023 r.  oraz w terminie uzupełniającym od dnia 20.03.2023 do 24.03.2023

Wypełnione dokumenty należy złożyć w podanym terminie w  przedszkolu.

Wnioski i deklaracje prosimy pobrać ze strony internetowej przedszkola i już wypełnione dostarczyć do placówki/Uwaga  są nowe wzory wniosków !!/

Wnioski pobierają rodzice ,którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do przedszkola; deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego pobierają rodzice ,których dzieci już uczęszczają do przedszkola.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią formularzy, które można pobrać TUTAJ.

Formularze do pobrania

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2023- 2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu 2023-2024

Zarządzenia  do pobrania

Zarządzenie Wójta Gminy Jaworze - w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023-2024