ROCZNY PLAN PRACY 2018-19

Roczny Plan Pracy Przedszkola zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady

Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2018 r. i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.

 

  1. UWAGI WSTĘPNE
  2. Zadaniem placówki jest troska o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój

wychowanków. Celem natomiast - wspomaganie rodziny w doskonaleniu osobowości

i rozwoju dziecka w przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

  1. Placówka mieści się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu z odrębnym wejściem.
  2. W ciągu roku placówka czynna jest 11 miesięcy, w ciągu dnia od 6:30 do 16:30.
  3. Na rok szkolny 2018/2019 zostało przyjętych 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  4. Przyjęto nowe nazwy dla poszczególnych grup wraz z nowym rokiem szkolnym.

całość do pobrania >>>>>