Spotkanie z Policjantem

4 października  w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w  Jasienicy. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.

Pan policjant,  przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.   Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty dzieci wręczyły panu policjantowi upominek.

Zdjęcia z galerii

Odsłony: 202