REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kierując się ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 18 marca 2020r. informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, w postępowaniu uzupełniającym  odbędzie się w terminie: od dnia 03.08.2020r. do 14.08.2020r. Wypełnione dokumenty należy złożyć  w podanym terminie w przedszkolu.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI DOKUMENTAMI.

Odpowiednie formularze można pobrać w przedszkolu lub tutaj.

 

Wniosek


Zwracamy się z prośbą do rodziców dzieci, którzy zapisali dzieci na miesiąc sierpień do naszego przedszkola  - o przesłanie wyplenionych dokumentów na adres mailowy przedszkola : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ tj. wniosek ,oświadczenie/ Niezbędne również będzie zaświadczenie z zakładu pracy rodziców. Zaświadczenie to musi posiadać adnotację od pracodawcy, iż w/w pracownik nie przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym, zwolnieniu lekarskim oraz nie pracuje w formie zdalnej. Wszystkie dokumenty proszę przesłać do dnia 30.06.2020r. Dokumenty muszą być złożone również, przez rodziców, których dzieci uczęszczają już w miesiącu  czerwcu.

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

WNIOSEK DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu informuje, że za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w naszej placówce są nadal zawieszone, do 22 maja 2020r.

Przygotowujemy się do wznowienia działalności, które nastąpi prawdopodobnie 25 maja br.,    z zachowaniem obowiązujących wytycznych MEN, MZ, GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujących w okresie epidemii COVID-19.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi w przedszkolu procedurami                     i przygotowanymi dla Państwa do pobrania na stronie przedszkola odpowiednimi dokumentami.

Jednocześnie przypominamy, że jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał. https://www.zus.pl/…/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-op…/2551095

Dokumenty do pobrania::

 

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu z dnia 15 maja 2020 roku

Oswiadczenie rodziców

Wniosek dla rodziców

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY W OKRESIE EPIDEMII W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W JAWORZU

Procedura przyjęć dzieci do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu, w okresie epidemii COVID-19

 

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W JAWORZU

z dnia 29.05.2020r

 

w sprawie naliczania i dokonywania odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci  w przedszkolu, w miesiącu czerwcu i sierpniu 2020r., w systemie ,,i-Przedszkole”.

 

Na podstawie:

- obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 Uchwały Rady Gminy Jaworze, w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Jaworzu, 

- Regulaminu odpłatności za pobyt i żywienie wraz z zasadami korzystania z systemu „iPrzedszkole” przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 2 w Jaworzu

zarządza się, co następuje:

 

 

1

Naliczanie i odpisy

 

  1. System „i-Przedszkole” zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych, prócz miesięcy: czerwiec i sierpień 2020r. W tych miesiącach odpłatność będzie naliczana „z góry”,  wg obecności zadeklarowanej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
  1. System nalicza odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole w miesiącach wymienionych w pkt. 1., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaworze, w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Jaworzu.
  2. System nalicza odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole w miesiącach wymienionych w pkt. 1., na początku tych miesięcy („z góry”) a rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do jej zapłaty w następujących terminach:

- do 15-go dnia czerwca – za miesiąc czerwiec

- do 10-go dnia sierpnia – za miesiąc sierpień

  1. Tylko w przypadkach uzasadnionych, zgłoszonych przez rodzica / opiekuna prawnego, takich jak np.: dłuższa choroba dziecka, opłata, o której mowa w pkt. 1.  może być odliczona na koniec miesiąca.

2

Przyprowadzanie i odbieranie  dzieci

 

  1. W wyżej wymienionych miesiącach podczas przyprowadzania i odbierania dzieci nie używa się kart i nie korzysta z czytnika, z uwagi na wygenerowanie płatności z góry.
  2. Obowiązkiem nauczycieli jest odnotowywanie codziennej obecności lub nieobecności dzieci w przedszkolu.

 

 

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r.

Dyrektor przedszkola

mgr Jolanta Bajorek

 

 


Szanowni Państwo, Od dnia 11.05.2020r. do 29.05.2020r., trwają zapisy na dyżur wakacyjny do Publicznego Przedszkola Samorządowego  Nr 1 w Jaworzu na miesiąc SIERPIEŃ 2020. Zapisy będą odbywać się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanych z trwającą epidemią COVID-19, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. UWAGA!!!! Zapisanie dziecka NIE jest jednoznaczne z przyjęciem go na dyżur.

Prosimy o wstępne zgłoszenia telefoniczne.

 Z wyrazami szacunku Dyrektor Przedszkola