Informujemy Rodziców ,że od dnia 15 maja 2024r do dnia 24 maja 2024r można składać wnioski dzieci na dyżur wakacyjny , który będzie w naszym przedszkolu w miesiącu sierpniu.

Na dyżur mogą uczęszczać tylko dzieci ,których rodzice w sierpniu pracują/ składając oświadczenie/.

Nie możemy przyjąć dzieci rodziców niepracujących, ze względu na planowany remont łazienek, ubikacji dla dzieci oraz konieczność wybrania urlopów przez pracowników przedszkola w czasie wakacyjnym.

 Ze względu na planowany remont w przedszkolu; będziemy z dziećmi w salach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu.                  

 

 

Dokumenty do pobrania::

Tabelka do wypełnienia

Oświadczenie rodziców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rekrutacja na rok szkolny 2024-2025

tr

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

KIERUJĄC SIĘ ZARZĄDZENIEM NR 12/2024 WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),

informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych odbywać                    się będzie w terminie rekrutacyjnym od dnia 12.02.2024 r. do dnia 01.03.2024 r.

oraz w terminie uzupełniającym od dnia 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w podanym terminie w przedszkolu.

Wnioski i deklaracje prosimy pobrać ze strony internetowej przedszkola i już wypełnione dostarczyć do placówki. Przyjmowane są tylko dokumenty kompletne/ wraz z oświadczeniami i wszystkimi podpisami/

Wnioski pobierają rodzice ,którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do przedszkola; deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego pobierają rodzice ,których dzieci już uczęszczają do przedszkola.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią formularzy, 

Formularze do pobrania ::

Ikona word
Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Samorządowego nr1 w Jaworzu 2024-2025

Ikona word
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2024-2025

 

 

Do pobrania ::

Zarządzenie Wójta Gminy Jaworze w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024-2025

 Mis