Uczestniczymy w „zabawie w szkołę”. Rozpoczęcie lekcji oznajmił prawdziwy dzwonek, ławki przystosowaliśmy do zajęć szkolnych i w pocie czoła pracowaliśmy na szóstkę. A w nagrodę doczekaliśmy się prawdziwej przerwy.

Zdjęcia z galerii