W jesiennym ogrodzie

W październiku realizowany był  kręg tematyczny ,,W jesiennym ogrodzie”. Głównym celem zajęć było poznanie roślin warzywnych i drzew owocowych.   Podczas zajęć dzieci nazywały drzewa i ich owoce, warzywa, układały ze sznurka kontur owocu, przeliczały, segregowały warzywa i owoce, układały rymy. Podczas zajęć plastyczno – technicznych dzieci wykonały wydzierankę sylwet owoców.

Zdjęcia z galerii