Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni… grupa Biedronki

 Dzieci z grupy IV „Pracowite Biedronki” rozpoczęły nowy rok szkolny udziałem w zajęciach i zabawach związanych z bezpieczeństwem w najbliższym otoczeniu. Ucząc się piosenki „Kolorowe światła” utrwaliły znajomość podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się w pobliżu ulicy. Dzieci z zaangażowaniem wykonały  „Miasteczko drogowe” z wyciętych papierowych elementów oraz  prace plastyczne związane z ruchem ulicznym, wykorzystując zdobytą wiedzę.

Zdjęcia z galerii