Zabawy z kropką na wesoło

Wiele radości sprawiły dzieciom zajęcia związane z … kropką.

Właśnie kropka posłużyła do wykonania ciekawych prac plastycznych, uwalniając niezgłębione pokłady wyobraźni dzieci. Tak więc nie tylko „Biedroneczki są w kropeczki…”