„Misie” – to grupa dzieci  ciekawych  świata i interesująca się wszystkim co ich otacza. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw   jak i zajęć. Przedszkolaki bardzo lubią różnego rodzaju gry  i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie wykonują ćwiczenia gimnastyczne, śpiewają, tańczą, uczą się wierszyków, słuchają czytanych bajek i opowiadań.

Podczas zajęć plastyczno-technicznych rysują, malują, wycinają, wyklejają i składają. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika  z dziecięcych twarzy.

Grupa Misie prezentacja
Grupa Misie

Grupa Misie prezentacja

Grupa Misie prezentacja
Grupa Misie

Grupa Misie prezentacja

Grupa Misie prezentacja
Grupa Misie

Grupa Misie prezentacja

Grupa Misie
Grupa Misie prezentacja
Grupa Misie

Grupa Misie prezentacja

Wychowawczynie grupy

Ania Rak i Ania Brzezicka