11 listopada w gupie biedronek

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w przeddzień Narodowego Święta,  dzieci z grupy IV uczciły pamięć poległych w walce o wolność Polski krótkim programem artystycznym, recytując wiersz oraz śpiewając  piosenki o tematyce  związanej z ojczyzną.

Przy dźwiękach patriotycznej pieśni dzieci prezentowały flagę narodową, po czym  z dumą odśpiewały  „Mazurek Dąbrowskiego”.  Z wielkim zaangażowaniem wykonały też pracę plastyczną.