Nasze dzielne Smerfy wzięły udział w projekcie e-Twinning. E-Twining to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. W ramach realizacji projektu eTwinning Smerfy uczestniczyły w spotkaniu online z uczniami z Hiszpanii. W trakcie spotkania wysłuchali kolędy w języku angielskim i hiszpańskim. Sami zaś wykonali kolędę w języku polskim i angielskim. Złożyli życzenia świąteczne swoim kolegom, porozmawiali o tradycjach i zwyczajach w swoich krajach, zetknęli się z inną kulturą. Towarzyszyła im ogromna ekscytacja i zainteresowanie. To było wspaniałe przedświąteczne spotkanie.

Świąteczne spotkanie z Hiszpanami
Spotkanie z Hiszpanami
Świąteczne spotkanie z Hiszpanami
Świąteczne spotkanie z Hiszpanami
Spotkanie z Hiszpanami
Świąteczne spotkanie z Hiszpanami
Świąteczne spotkanie z Hiszpanami
Spotkanie z Hiszpanami
Świąteczne spotkanie z Hiszpanami
Świąteczne spotkanie z Hiszpanami
Spotkanie z Hiszpanami
Świąteczne spotkanie z Hiszpanami
Świąteczne spotkanie z Hiszpanami
Spotkanie z Hiszpanami
Świąteczne spotkanie z Hiszpanami