STATUT

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W JAWORZU

Załącznik
do uchwały nr 8/2017
Rady Pedagogicznej
z dnia 30 listopada 2017 r.
 

 

Statut do pobrania       Statut 30.11.2017>>>>>