STATUT

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W JAWORZU

Załącznik 
do uchwały nr 11/17/18
Rady Pedagogicznej 
z dnia 8 maja 2018 r.
 

 

Statut do pobrania       Statut 08.05.2018>>>>>