STATUT

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W JAWORZU

Załącznik 
do uchwały nr 10/2020/2021
Rady Pedagogicznej 
z dnia 16 października 2020r
 

 

Statut do pobrania       Statut 16.10.2020>>>>>