spotkania z rodzicami

Godziny dostępności nauczycieli/specjalistów

Zgodnie z art. 42 ust 2f) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela

W celu zagwarantowania rodzicom i wychowankom możliwości konsultacji z nauczycielami prezentujemy czas dostępności naszych nauczycieli w przedszkolu, poza ich pracą dydaktyczno-wychowawczą według następującego harmonogramu:

Imię i nazwisko nauczyciela / stanowisko

Dzień tygodnia

Godziny dostępności

Sala 

mgr Jolanta Bajorek – dyrektor przedszkola

 Środa

 Piątek

 16.00- 16,30

 16.00- 16.30

Gabinet dyrektora – Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Bata Szmyd – nauczyciel gr. I „Biedronki”

Poniedziałek Czwartek

16.00 - 16.30 12.00 - 12.30

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Dominika Tyc –

nauczyciel gr. II „Liski”

Poniedziałek lub co 2 czwartek 

11.30 - 12.30 10.30 - 11.30

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Patrycja Achita – nauczyciel gr. II „Liski”

Środa Piątek

11.00 - 11.30 11.30 - 12.00

Sala nr 3 „Mała salka”

 Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Dorota Zboś – nauczyciel gr. III „Smerfy”/ terapia pedagogiczna

Wtorek

Piątek

  6.30 - 7.00

11.30 - 12.00

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Anna Rak – nauczyciel gr. IV „Misie”/terapia ręki

 Wtorek, czwartek

11.00 - 11.30

10.30 - 11.30

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Anna Brzezicka – nauczyciel gr. IV „Misie”/ rewalidacja

Wtorek,  czwartek

12.00 - 13.00

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Patrycja Kłaptocz

-nauczyciel grupy V „ Żabki”, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Wtorek  Czwartek

12.30 - 13.00

16.00 - 16.30

Sala nr 3 „Mała salka”

 Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Katarzyna Dwornik-Rychta – nauczyciel gr. V, surdopedagog

Poniedziałek

9.30 - 10.00 oraz

13.30 - 14.00

Sala nr 3 „Mała salka”

 Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Bartłomiej Bączek – pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący  proces kształcenia

Czwartek Piątek

15.45 - 16.15

15.45 -  16.15

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Iwona Królak - logopeda

Środa

7.00 - 7.30 oraz

14.00 - 14.30

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Agnieszka Niemiec – psycholog 

Poniedziałek, czwartek

15.30 - 16.00

6.30 - 7.00

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Patrycja Polok – terapeuta SI

Poniedziałek

7.00 – 7.30

Sala nr 3 „Mała salka”

 Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Agnieszka Soczomska –

nauczyciel religii katolickiej

Piątek 

13.15- 13.45

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

mgr Małgorzata Cholewik –

nauczyciel religii ewangelicko - augsburskiej

Czwartek

7.30-8.00

Sala nr 3 „Mała salka”

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu.

 Prosimy rodziców o wcześniejszy kontakt telefoniczny z wybranym nauczycielem w celu ustalenia tematu konsultacji.