Dzieci uczą Rodziców

dzieci ucza rodzicow

My o edukację dzieci dbamy i do udziału w nowej niezwykłej akcji zapraszamy! Ogólnopolska akcja edukacyjna “Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola, to comiesięczne zajęcia podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. W ramach akcji nasze przedszkole otrzymuje materiały do przeprowadzenia zajęć, a także specjalne zadanie do wykonania przez najmłodszych. 

motylki

„Mała Żabka z misiem Krzysiem w świecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym”

kubus

Innowacja pedagogiczna  ma na celu rozwijanie czytelnictwa oraz włączanie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. Nadrzędnym celem innowacji jest propagowanie idei czytelnictwa wśród dzieci, a także uświadomienie rodzicom walorów wspólnego, codziennego czytania. Przedsięwzięcie to ma również na celu tworzenie            sympatycznej atmosfery        wokół             kontaktu         z          książką,           wyrabianie      od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania z kulturą żywego słowa oraz popularyzowanie alternatywnych w stosunku do telewizji i komputera form spędzania wolnego czasu.

motylki