KIERUJĄC SIĘ  ZARZĄDZENIEM NR 7/2022 WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

 Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych odbywać  się będzie w terminie: od dnia 14.02.2022 r. do dnia  04.03.2022 r.  

Wypełnione dokumenty należy złożyć w podanym terminie w  przedszkolu.

Wnioski i deklaracje prosimy pobrać ze strony internetowej przedszkola i już wypełnione dostarczyć do placówki.

Wnioski pobierają rodzice ,którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do przedszkola; deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego pobierają rodzice ,których dzieci już uczęszczają do przedszkola.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią formularzy,

Formularze do pobrania

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022- 2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu 2022-2023

Zarządzenia  do pobrania

Zarządzenie Wójta Gminy Jaworze - w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022-2023

DRODZY RODZICE,

zwracamy się z gorącą prośbą  o przekazanie 1% podatku na naszego przedszkolaka Ksawerego, który potrzebuje wsparcia. Nasz przedszkolak zmaga się z padaczką oraz mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu połowicznego lewostronnego. Tylko rehabilitacja daje szansę Ksaweremu na samodzielność! Dlatego bardzo prosimy o pomoc dla naszego przedszkolaka.

Za okazane dobre serce serdecznie dziękujemy.        serduszkoserduszkoserduszko

Ksawery 1 1

Ksawery 1 2

Podsumowanie Akcji „Góra Grosza”

Podsumowanie Akcji „Góra Grosza”- XXI edycji w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Jaworzu

Jak co roku nasze przedszkole brało udział w szczytnej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom. Polegała ona na zbiórce drobnych monet   w placówkach oświatowych na terenie całego kraju, które później zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom,  wychowujących się poza swoją rodziną, tj. w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.