prezentacja gruby Biedronek

BIEDRONKI to grupa dwudziestu najmłodszych, 3-letnich dzieci  w przedszkolu. Pierwsze dni w nowym otoczeniu bywają trudne.  Pod opieką  pani Beaty, pani dyrektor Jolanty oraz pani Ewy dzieci poznają nowe środowisko, wymagania, warunki.  W atmosferze  sprzyjającej akceptacji dziecka i rozumieniu jego stresu nauczycielki starają  się  zapewnić dzieciom warunki łatwej i możliwie szybkiej adaptacji.

Pierwsze tygodnie w przedszkolu obfitowały w zajęcia integrujące grupę, służące wzajemnemu poznaniu się, uczące komunikowania o swoich problemach i potrzebach.

Grupa Liski

Grupa „Liski” liczy 23 dzieci, wśród których jest 10 chłopców i 13 dziewczynek. Jest to grupa dzieci 4 letnich. Wychowawczyni grupy nazywa się Dominika Tyc, a pomocą nauczyciela jest Pani Anna Moczała. „Liski” są kreatywne, twórcze i ciekawe świata. Lubią wspólnie się bawić oraz spędzać czas na świeżym powietrzu.

Prezentacja grupy Smerfów

„SMERFY.”

Hej  jeśli chcecie
Zobaczyć Smerfów świat
Przed ekran dziś zapraszamy was.
Komputer włączcie i wygodnie usiądźcie,
zaczynamy dla Was nowy rok w przedszkolu.

smerfy.png

Przedszkole nr 1

Grupa IV „Misie” to grupa 5-latków. Grupą opiekują się p. Ania Rak oraz p. Ania Brzezicka. W codziennych czynnościach pomaga nam p. Irenka Nowak. Misie to radosne i ciekawe świata przedszkolaki. Dzieci chętnie uczą się wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i zajęcia plastyczne. Misie są bardzo ciekawe świata. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy.